Tallåsen blir villor

Tallåsen i centrala Strängnäs ska bebyggas. 19.700 kvm skogsmark en kilometer från centrum ska bebyggas med åtta stycken 1-plans villor.  Enligt de kommunala handlingarna kommer ärendet att behandlas i plan och byggnämnden samt kommunstyrelse och kommunfullmäktige i vår. Planen kan vinna laga kraft i sommar.

Enligt Strengnäs Tidning motsätter sig Naturskyddsföreningen exploateringen. Naturskyddsföreningen motiverar sin ståndpunkt genom att hänvisa till förekomsten av sällsynt växtlighet.

Handlingar och utlåtanden på den föreslagna bebyggelsen finns på kommunens hemsida.

Annonser

About this entry