Vindkraft i medvind

Till kommunfullmäktigemötet i Strängnäs 30 maj 2011 har det inkommit ett medborgarförslag om möjligheten att debattera vindkraftsutbyggnaden och att alla kommuner runt om Mälardalen borde delta.Förslagsställaren anser att en liten majoritet antagit planer som berör ett stort antal människor, dessutom menar han att de säkerhetskrav som föreskrivs i maskindirektivet, och som vindturbinerna omfattas av, inte blir hörsammat i kommunens hantering av byggloven.

Förslagsställaren har debatterat frågan i Strengnäs-Tidning i ett inlägg ”Olaglig vindkraft” och har blivit bemött av Eric Birksten från Svensk Vindernergi i inlägget ”Vindkraften är fullt laglig”.

Annonser

About this entry