Innovativ kultur en förebild för kulturarbetet

Innovativ kultur är en fond som vill skapa just det, innovativ kultur. Fonden verkar inom Stockholmsregionen och finansiererar konstprojekt som är nydanande. Så här skriver man på sin hemsida:

”Ett vitalt och kreativt klimat är viktigt för att personer ska attraheras till att bo, verka och trivas i en region. Vi vill bidra till att Stockholmsregionen växer genom gränsöverskridande samarbeten, inspirerande innovationer och kulturell förnyelse. Allt för att öka den kreativa kraften och sysselsättningen i regionen.

Innovativ kultur är ett resurscentrum för alla er som arbetar med nyskapande projekt, experiment och skapar samarbeten mellan kultur, näringsliv och akademi. Kom till oss med projekt i tidiga faser som utmanar och förnyar!”

Innovativ kultur kan vara en en förebild för en satsning på kulturen i Strängnäs.

Annonser

About this entry