Strängnäs kommuns hemsida omgjord

Strängnäs kommun har i dagarna lanserat en ny hemsida. Sidan har tre tydliga ingångar eller målgrupper om man så vill: de som besöker staden, företagarna samt de som kan tänkas att flytta hit.

Kommunikationschefen Mattias Johansson förklarar på strangnas.se:

– Det ska vara lätt att hitta informationen du söker, vare sig du är kommuninvånare, planerar att besöka oss, funderar på att starta ett företag eller är intresserad av att flytta hit.

En första titt visar att marknadsföringssyftet och varumärket Dynamisk idyll får stort utrymme.

– Det är ett medvetet val att göra de tre ”roll-ingångarna” mycket tydliga. Bakom det beslutet ligger vetskapen om att till exempelvis en presumtiv besökare eller turist måste hitta rätt snabbt – där är det första intrycket oerhört viktigt, säger Mattias Johansson till id2023.

Men att medborgarnyttan och demokratiaspekten skulle vara nedtonat håller han inte med om:

– Tvärtom att vi har lyft dem avsevärt i och med uppgraderingen. Vi har lagt ner en hel del jobb på att skapa en tydlig och tillgänglig struktur på informationen, och den tydliga toppnavigeringen i sig är, tycker jag, en bra ingång för medborgaren, menar Johansson.

Enligt Mattias Johansson så har kommunen stort fokus på medborgardialog.

– Webben kommer att bli en mycket viktigare kanal för dialog än den har varit och är idag. Det ser jag som det viktigaste utvecklingsområdet för webben framöver,säger han och pekar på att den nya webben bara är början på en omfattande utveckling av strangnas.se.

– Under året kommer du att kunna ta del av en hel rad nya funktioner, bland annat en avsevärt förbättrad kartfunktion, tydligare kontaktvägar till våra politiker och större möjligheter till direkt dialog med kommunens beslutsfattare.

Annonser

About this entry