Tusentals ungdomar flyr bostadsbristen i Stockholm – DN.SE

Det råder brist på 73 000 lägenheter i Stockholm och ungdomarna flyr storstan.

Det är ett tillväxtproblem att Stockholm inte kan erbjuda billiga bostäder till unga, säger Thomas Niedomysl, docent i kulturgeografi vid Institutet för framtidsstudier till DN.

Det är givetvis en möjlighet för kranskommunerna.

Tusentals ungdomar flyr bostadsbristen i Stockholm – DN.SE.

Annonser

About this entry