Samverkan löser generationskiften

På universitetet i Umeå erbjuder man studenter möjligheten att praktisera på småföretag i regionen. Man ser det som ett sätt att möta behovet av generationsskifte i företagen.

Syftet är att bidra till fler generationsskiften i småföretag genom att underlätta för möten mellan småföretag och blivande entreprenörer. Inriktningen är mindre småföretag i Västerbotten med några anställda.

Projektet är ett samarbete mellan Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden), Region Västerbotten, Arbetsförmedlingen, Umeå kommun och Skellefteå kommun och Umeå universitet.

 

 

 

 

Annonser

About this entry